ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี โทร.032-494350

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 -  13 มีนาคม 2567 

*หลักฐานการสมัครที่จะต้องเตรียมก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ถ่ายเป็นภาพถ่ายแนบ ฉบับที่เป็นสำเนาเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้องและถ่ายภาพแนบในหน้าเว็บกรณีนักเรียนไม่สะดวกสมัครออนไลน์ ให้มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนได้ที่ใต้อาคาร1

1. สำเนาใบ ป.พ.1 หรือ ป.พ.7
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
4. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
5. ภาพถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

เวลา 8.30 - 16.30 น.  ในวันที่ 9 -  13 มีนาคม 2567

สอบคัดเลือก 23 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ประกาศผลสอบคัดเลือก 27 มีนาคม 2567

มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม 2567

หากมีข้อสงสัย ติอต่อ ครูอภิชิต 082-5493659 หรือ ครูกฤษณ 081-7052068

คู่มือการสมัคร

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.1


ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร ในระดับ ม.1

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.4

ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.4