ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี โทร.032-494350

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 -  15 มีนาคม 2566 

*หลักฐานการสมัครที่จะต้องเตรียมก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ถ่ายเป็นภาพถ่ายแนบ ฉบับที่เป็นสำเนาเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้องและถ่ายภาพแนบในหน้าเว็บกรณีนักเรียนไม่สะดวกสมัครออนไลน์ ให้มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนได้ที่ใต้อาคาร1

1. สำเนาใบ ป.พ.1 หรือ ป.พ.7
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
4. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
5. ไฟล์ภาพถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว

เวลา 8.30 - 16.30 น.  ในวันที่ 11 -  15 มีนาคม 2566

สอบคัดเลือก 25 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ประกาศผลสอบคัดเลือก 29 มีนาคม 2566

มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

หากมีข้อสงสัย ติอต่อครูชลธิชา 092-5359928 หรือ ครูอภิชิต 082-5493659

ขั้นตอนการสมัคร