ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร. 056-722462 , 081-0446624, 089-8600819

รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564  ประเภทห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนคุณภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อได้ที่ 081-0446624, 094-5353556

ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.1
ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.4